Vodič za European Wound Management Association (EWMA)

18:15 09 travnja

Vodič za European Wound Management Association (EWMA)

Suradne organizacije EWMA su najuži suradni partneri EWMA.

HRVATSKA UDRUGA ZA RANE

Osobitosti suradnih organizacija

 • Službeni status – neprofitne organizacije koje se fokusiraju isključivo / primarno na skrb o rani
 • Organizaciju predstavljaju zdravstveni profesionalci
 • Aktivnost organizacije primarno je ograničena na zemlje u Europi
 • Objekcije konstitucija i etički vodiči organizacije nisu u suprotnosti s niti jednom od pravila koje provodi EWMA

Prednosti suradnje s EWMA

 • Imenovanje jednog predstavnika u EWMA odbor suradnih organizacija
 • Predstavnik u odboru oslobođen je plaćanja kotizacije za godišnju EWMA konferenciju, kao i osobnu članarinu
 • Ima pravo nominirati i glasati pri izboru kandidata za EWMA odbor tijekom godišnjeg sastanka
 • Pravo prisustvovanju godišnjim sastancima s predstavnicima EWMA
 • Obvezu participirati u EWMA odborima i panelima, edukaciji i istraživačkim projektima i ostalim aktivnostima u EWMA
 • Snižena individualna članarina za EWMA, za člana suradne organizacije (10 EU/godišnje)
 • Individualni članovi suradnih EWMA organizacija pri registraciji za godišnju EWMA konferenciju imaju pravo na sniženu članarinu
 • Reciprocitetni vezovi na WEB stranicu EWMA i pravo na prikaz djelovanja u suradnoj organizaciji
 • Slobodna, inicijalna prezetnacija (1 stranica) EWMA suradne organizacije u EWMA Journal. Mogućnosti i on-line publikacije
 • Slobodne kopije 3 godišnja broja EWMA Journal za distribuciju članovima
 • Mogućnost distribucije slobodnih materijala s EWMA konferencije i godišnjih sastanaka.

Prezentacija rada suradne organizacije

Otposlati apstrakt aktivnosti koji uključuje:

 • Postupci koji su promijenili skrb o rani u našoj zemlji
 • Prikaz projekata ili istraživačkih ideja, koje želite ponuditi drugim suradnim organizacijama iz drugih zemalja
 • Prezentacija promjena ili neslaganja koje želite prodiskutirati s ostalim nacionalnim asocijacijama u skrbi o ranama.

EWMA 2012.

Hrvatska udruga za rane:

 1. Huljev: Iskustva s aktivnostima iz edukacije u Hrvatskoj

Teme EWMA konferencije u Londonu 2015.

 • Akutne rane
 • Antimikrobici
 • Temeljna znanost
 • Opekline
 • Umetci i intervencije
 • Dijabetičko stopalo
 • Obloge
 • Edukacija
 • E-zdravlje
 • Ekonomija u zdravstvu
 • Skrb u kući
 • Infekcija
 • Vrijed potkoljenice
 • Terapija negativnim tlakom
 • Prehrana
 • Bol
 • Dekubitus
 • Prevencija
 • Kvaliteta žvitoa
 • Prikazi bolesnika
 • Profesionalna komunikacija


HUZR.hr koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice. Više o kolačićima pročitajte ovdje.
Prihvaćam
x
Hrvatska udruga za rane

Hrvatska udruga za rane