Evaluacija sastanka suradnih organizacija EWMA, koji se održao tijekom EWMA – GNEAUPP konferencije 15.05.2014. godine u Madridu.

21:10 13 studenoga
Predsjednik odbora suradnih organizacija Jan Apelquist.

Učesnici: 57 učesnika, uključujući 37 članova odbora suradnih organizacija; 20 predstavnika vijeća EWMA, pozvani predavači i posjetioci.

 1. Dnevni red je prihvaćen i učesnici su se samostalno predstavili.
 2. Prezentacija tri kandidata za izbor u Vijeće EWMA-co
 • Lejla Kapur Pojskić (BiH)
 • Andrea Porkorná (Češka R)
 • Hubert Vuagnat (Švicarska)

Izabrani Andrea Porkorná i Hubert Vuagnat.

 1. Izlaganja
 • Pregled aktivnosti suradnih organizacija tijekom protekle godine.
 • Informacija o slijedećim EWMA konferencijama i projektima
 1. Prezentacija EWMA projekata.
 2. Jan Apelquist je prikazao antimikrobni projekt, koji se fokusirao na pravilnu primjenu antibiotika i neantibiotskih antimikrobnih tvri u skrbi o rani.
 3. Zena Moore, predsjednica Interdisciplinarne grupe, prikazala je projekt i dokumente „Skrb o ranama kao tim“

 

 1. Zaključci s debatnih grupa

Grupa 1.      Kako EWMA može pomoći suradnim organizacijama da implementiraju EWMA dokumente ili ostale EWMA preporuke? Gdje su ograničenja?

Diskusija se fokusirala na kulturalne i političke razlike, koje su prepreke za implementaciju. Jezične razlike su također ograničavajući čimbenik. EWMA dokment trebali bi se rabiti na lokalnom jeziku. Preporuka EWMA je da se dokumenti prevedu na „domicilni“ jezik.

Lista odredbi biti će objavljena po tajništvu.

U raspravi je zaključeno da bi svaki novi dokument trebao biti popraćen s uputama o implementaciji, a fokusiranje bi bilo kako implementirati dokument i što se mora zapamtiti tijekom tog procesa.

 

Grupa 2.       Pomognite bolesnicima da budu involvirani u osobnu skrb.

Najčešća pitanja bolesnika su:

„Kada će moja rana zacijeliti?“

„Što sam učinio loše da sam dobio vrijed?“

„Mogu li učiniti nešto za sebe da zacijelim?“

„Kada ću se vratiti na posao?“

„Mogu li se kupati, tuširati ili ići na plivanje“

Sugerira se da se odgovori na takva pitanja nađu u priručnoj knjižici.

Osobitu pažnju treba posvetiti bolesniku i informirati ga kako poboljšati cijeljenje i kako odgovoriti na promjene tijekom procesa cijeljenja.

Evaluacija konferencije EWMA-co GNEAUPP 2014. godine Madrid

Općenito:

Učesnici sastanka evaluirali su isti kako slijedi.

Od ukupno 57 participanata, na upitnik je odgovorilo 34.

Općenito, ocjene sastanka su se odnosile na zadovoljstvo sastankom općenito, na odabrane teme, trajanje i informacije koje su učesnici prikupili tijekom sastanka.

 • Ocjena dobra ili vrlo dobra 85% participanata
 • Zadovoljavajuće trajanje 72%
 • Predočene informacije zadovoljavajuće 94%

Razlozi participacije u sastanku:

 • Informacije o aktivnostima EWMA-co u Europi 80%
 • Povezanost i susreti s europskim kolegama 77%
 • Uspostavljanje suradnje između članova / organizacija 64%
 • Inicijacija i / ili razvoj projekata za pridružene organizacije 45%

Prezentacije i diskusije

 • Učesnici smatraju da su prezentacije bile jako sadržajne
 • 84% smatra da su diskusije bile jako dobre ili odlične
 • Neki sugeriraju da bi rad bio bolji, kada bi se participanti grupirali u više relevantne grupa

Umreženje

 • Treba za svakoga participanta navesti ime, zemlju i specijalno područje interesa
 • Svi članovi bi trebali prezentirati nacionalne projekte auditoriju
 • Više zajedništva i diskusija o problemima u različitim zemljama.

„Kako to oni rade?“

„Možemo li surađivati na projektu s drugim zemljama?“

 

Ideje za slijedeće sastanke

 • Rad grupa fokusirati na specifični subjekt
 • Svaka zemlja bi pripremila izviješće o aktivnostima u protekloj godini, tako da se tijekom slijedećeg sastanka može raspravljati o uspješnim i dobrim idejama, problemima, projektima i na taj način omogućiti suradnju između organizacija.
 • Svaka debatna grupa mora imati govornika koji može diskutirati i obrazlagati
 • Informirati novopridošle o aktivnostima
 • Rasprava o suprotnostima u skrbi o bolesniku s kroničnom ranom u različitim socijalnim sistemima.
 • Kratka prezentacija o uspješnim pričama ili klinički prikazi bolesnika

 

Jan Apelquist

Predsjednik EWMA Cooperating Organisations BoardHUZR.hr koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice. Više o kolačićima pročitajte ovdje.
Prihvaćam
x
Hrvatska udruga za rane

Hrvatska udruga za rane