Osvrt na 13. Simpozij u organizaciji Hrvatske udruge za rane (HUR)

Osvrt na 13. Simpozij u organizaciji Hrvatske udruge za rane (HUR)

19:52 22 lipnja

“Pandemija kroničnih rana u novom desetljeću”, Trogir, 14.-16. listopada 2021. godine

Uvod

Slijedeći uhodanu tradiciju održavanja stručno-znanstvenih simpozija s međunarodnim sudjelovanjem, Hrvatska udruga za rane (HUR) organizirala je 13. Simpozij o kroničnim ranama i uz pandemiju COVID 19.

Upravo pandemija Covid 19 onemogućila je održavanje redovitog simpozija u 2020. godine, ali upravo ta činjenica je ukazala na nužnost redovitog usavršavanja zdravstvenih radnika svih specijalizacija i profila iz područja kroničnih rana. Kronične rane kao entitet razvijaju se kao posljedica ili komplikacija brojnih komorbiditeta, patofizioloških stanja primarno ishemije ali i kao posljedica neciljanog potpornog ili ciljanog liječenja, te manjkavosti ili nemogućnosti kvalitetne skrbi.  Stoga razloga na 13. Simpoziju dominirale su dvije odabrane teme:

„Dekubitus tihi ubojica i bez Covid 9“, a motto teme je bio; „Krhko znanje, veliki ego, dekubitus pasivna eutanazija“, M. Bulić

Druga teme je bila:

„Prevencija dijabetičkog stopala u vrijeme Covid 19“, a motto teme su bili:

„Nema predaje bez obzira na poteškoće i nove izazove“ I. Cvjetko

„Sretna je okolnost da ima izlaza i bez amputacije“ T. Novinščak

Cilj

Cilj održavanja 13. Simpozija o kroničnim ranama je i nadalje educirati zdravstvene radnike svih profila i specijalnosti iz tog često zanemarenog zdravstvenog entiteta ili patologije.

Cilj je naglasiti potrebu i nužnost timskog rada pri dijagnostici, liječenju, skrbi i prevenciji. Cilj je i naglasiti da je imperativ holistički pristup dijagnozi, liječenju, skrbi i prevenciji kronične rane, jedino ispravan.

Nužno je promatrati čovjeka – bolesnika kao cjelinu, a ne samo ranu kao jedini ili izolirani patofiziološki proces. Pri tome treba posjedovati znanja od osobitosti mikroorganizama, pa do promjena u tkivu, do nivoa stanice tj. molekule.

Istraživanja na molekularnoj razini već danas, otkrivaju brojne alate u procjeni same kronične rane, ranom otkrivanju infekcije uz čimbenike virulencije i rezistencije bakterija, razvoju i prognozi same rane, uz potporno i ciljano liječenje.

Metode:

13. Simpozij organiziran je u suradnji s članovima organizacijskog i znanstvenog odbora, pri čemu se svi članovi aktivno bave dijagnostikom, liječenjem i prevencijom kroničnih rana. Predstavnici farmaceutskih firmi omogućili su uvid u suvremene proizvode za skrb o kroničnim ranama, ali i financijsku pomoć za održavanje Simpozija.

Simpozij je objedinio odabrana stručna predavanja, prikaze bolesnika, postupaka, dijagnostiku komplikacija (infekcija), prikaze novih proizvoda u skrbi i potpornom liječenju, aktivnu raspravu sudionika, te na kraju anketu, kojom su sudionici Simpozija procijenili sam događaj. Stručna predavanja iznijelo je 8 pozvanih predavača, a prikaze bolesnika i dijagnostike 11 odabranih predavača.

Sažetci svih predavanja tiskani su u publikaciji sažetaka.

Rasprava

Tijekom rasprava moglo se uočiti veliki napredak u znanju sudionika, te primijeni suvremenih postupaka i materijala u skrbi o kroničnim ranama.

Nažalost, još uvijek se vode bitke o indikacijama i kontraindikacijama za pojedine dijagnostičke i terapijske postupke.

Osim toga ukazano je i na nedostatak ili nemogućnost timskog rada, te na nedostatak centara koji bi se specijalizirali samo za kronične rane. Ukazano je i na nužnost edukacije samog bolesnika ali i uže obitelji iz preventivnih postupaka i osnova higijene.

Rezultat

Na Simpoziju je sudjelovalo 180 polaznika, koji su aktivno pratili predavanja, sudjelovali u diskusijama, te iznosili konkretne probleme iz svakodnevne kliničke prakse, ali i odlične rezultate svojega rada.

Predložene anketa sadržavala je sljedeća pitanja i rezultate:

  • Je li simpozij HUR-a ostvario cilj? 80%
  • Jesu li ovim simpozijem obrađeni najznačajniji problemi kroničnih rana? DA
  • Da li ovakve skupove treba organizirati DA, SVAKE GODINE
  • Predložene teme za slijedeću godinu:
  • Prehrana osoba s kroničnom ranom
  • Važnost obrade rane prije primjene obloge
  • Značaj komunikacije i načini
  • Uključivanje HZZO-a u rad Simpozija
  • Ocjena tečaja: VRLO DOBAR

Zaključak

Ustrajati na ciljanoj edukaciji i kroz održavanje redovitih tematskih simpozija o kroničnim ranama. Cilj j poboljšati i unaprijediti konzilijarni i timski rad u liječenju i skrbi bolesnika s kroničnom ranom uz holistički pristup bolesniku što je imperativ suvremenog liječenja danas.

Samo takav pristup omogućava ili daje šansu bolesniku za kvalitetan i produžen život.

            Prim. dr. sc. Nastja Kučišec-Tepeš, dr. med., Spec kliničke mikrobiologijeHUZR.hr koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice. Više o kolačićima pročitajte ovdje.
Prihvaćam
x
Hrvatska udruga za rane

Hrvatska udruga za rane