Osvrt na 7. Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Kronične rane – između teorije i prakse“ održan 16. – 17. listopada 2014. godine u Termama Tuhelj.

08:29 22 prosinca

Općenito: Broj učesnika 120       Broj izlagača: 13               Broj gostiju: 6

Rezimirajući strukturu Simpozija, ona je bila koncipirana u tri različita bloka.

Uvodna predavanja o značajnosti edukacije iz područja kroničnih rana s posebnim osvrtom na značajnost edukacije.

Tema okruglog stola bili su prikazi bolesnika s kroničnim ranama, značajnost kvalitetne skrbi, te ciljanog i potpornog liječenja; ovisno o vještinama i znanju zdravstvenog osoblja i suradljivosti bolesnika.

Prikazi bolesnika su bili odlični, diskusije vrlo žive, proaktivne i konstruktivne, tako da su i zaključci vrlo kvalitetni.

Zaključci okruglog stola su:

 1. Nužan individualni pristup bolesniku s kroničnom ranom
 2. Skrb i liječenje treba voditi isti zdravstveni djelatnik ili isti tim. Bitno za precizno praćenje, dijagnostiku, skrb i liječenje.
 3. Pri dugotrajnim kroničnim ranama važno je postaviti preciznu indikaciju za vrstu skrbi i liječenja
 4. Nužnost primjene kombinirane potporne i ciljane terapije ovisno o statusu same rane i komorbiditetu bolesnika
 5. Nužan timski rad osobito u relaciji obiteljski liječnik – medicinska sestra – patronažna sestra.

 

Slijedeći blok činila su teoretska predavanja koja su iznjedrila novije spoznaje, algoritme dijagnostičkih postupaka, prevencije i liječenja:

 • Dekubitusa
 • Kroničnih rana potkoljenice
 • Infekcije kronične rane

 

Dva predavanja bila su posvećena buloznoj epidermolizi s posebnim osvrtom na Zagrebački kirurški postupak u razrješavanju prstiju šake.

Izraziti interes pobudilo je predavanje o psihološkoj podršci bolesnika s opeklinama, ali i ostalim bolesnicima s kroničnim ranama.

Novi dijagnostički postupci, koji istovremeno indiciraju ili ograničavaju određene potporne metode liječenja bili su izuzetno interesantni. To se specifično odnosilo na primjenu transkutane oksimetrije u procjeni primjene oksigene terapije.

Posebno je naglašena značajnost sestrinske dokumentacije u bolesnika s kroničnom ranom.

Treći veliki blok bile su radionice koje su pobudile veliki interes sudionika, tako da su svi polaznici Simpozija prisustvovali istima prema osobnom izboru.

Algoritam primjene debridementa

Algoritam prevencije i zbrinjavanja dekubitusa

Algoritam prevencije i zbrinjavanja potkoljeničnog vrijeda

Dijagnostički značaj mjerenja indeksa pritiska (ABPI, TPI)

Kompresivna terapija, indikacije i vrste.

Osobitu pozornost i živu diskusiju izazvala je radionica Pogreške pri zbrinjavanju kroničnih rana.

 

Zaključci Simpozija

 1. Prikazani i obrazloženi algoritmi biti će postupno objavljeni na huzr.hr
 • Prevencija i zbrinjavanje dekubitusa
 • Dijagnostički postupci pri kroničnim ranama potkoljenice
 • Prevencija i zbrinjavanje potkoljeničnog vrijeda
 • Primjena debridementa
 • Prepoznavanja infekcije kronične rane
 • Kompresivna terapija
 • Dijagnostički značaj indeksa pritiska
 • Dijagnostički značaj transkutane oksimetrije

 

 1. Izričito je naglašeno da se prije bilo kakve intervencije mora utvrditi dijagnoza kronične rane (iznimka hitni slučajevi)

 

 1. Zaključeno je da se moraju uvesti u kliničku praksu i kvalitetne dijagnostičke screening metode, koje omogućuju ciljanu skrb i liječenje.

npr.       ABPI, TPI

Transkutana oksimetrija

 

 1. Zaključeno je da je pri venskom potkoljeničnom vrijedu (venska insuficijencija) kompresivna terapija ciljana terapija.

S tog aspekta treba razmotriti propisivanje iste po liječniku obiteljske medicine.

 

 1. Da bi smanjili učestalost pogrešaka pri zbrinjavanju kroničnih rana bitna je:
 • Edukacija
 • Nadzor i praćenje
 • Evaluacija rezultata
 • Nestajanje iz kliničke prakse kroničnih rana starijih od 1 godine ! (prikazani bolesnici s ranama od 5-35 godina)!

 

Opća ocjena Simpozija:  ODLIČAN (5)

 

 

 

 

Predsjednica HUR-a

Dr.sc. Nastja Kučišec-Tepeš, prim.dr.med.HUZR.hr koristi kolačiće(cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice. Više o kolačićima pročitajte ovdje.
Prihvaćam
x
Hrvatska udruga za rane

Hrvatska udruga za rane